Sunday, August 11, 2013

صرخة ثورة تونسية


العمر ماشي بيا و عيلتي هي أكبر عائق قدامي و قدام أحلامي. العمر ماشي بيا و مازلت لا تعلمت العزف على الكمنجة، مازلت متعلمتش التصوير، مازلت مسافرتش لبرا، مازلت منجمش نمارس الصحافة على قاعدة و مازلت و مازلت و مازلت... تحب تكتب مقالات؟ هاني الأنترنت خوذ منها. علاه؟ فش قام تخرج وتشوف وتسال وتصور؟ مربين عزري احنا؟ خلي ناس تقول إلي إنت مش متربية، إلي إنت عيرود مسيب تعمل إلي تحب عليه ومايهمها حد. خالي تولي منعوتة بصبع وتبورلي وما يرضى بيك حد. علاه يامي؟ اش ريتني عملت؟ راني نحب نحضر حدث منظمتو جمعية وكهو. نحب نمشي نحوس مع صحابي أكهو. نحب نحضر إجتماع متع حزب نحب نشوفهم فش يحكيو. نحب ندبر خرجة لبرا. اه! ياسر تحلم إنت! شد بلاصتك وريض. كان مشيت غسلت لماعون خيرلك. كان مشيت سيقت الدار خيرلك. كان مشيت مسحت الغبرة خيرلك. باهي ماناش بش نمشو نصيف سنا؟ وين عندنا نصيفو؟ منعرش. وين يجي. لا لا. منخليش داري انا. يا ما نحب نتفرهد طرف قبل منرجع نقرا. هنو الأردنتور تفرهد بيه. نحط الاردنتور قدامي. نهار و طولو قدام الأردنتور؟؟!! قوم امسح و تعلم الطاطيب أنا في عمرك معرسا وجايبة زوز صغار. لميت طرف فلوس؟ هات نخبيهملك تتخطبش على غفلة. لا يامي! انا نتعب ونلم بش نشري مصورة، بش نشري كمنجة، بش ندخل نتعلم العزف مش بش نلم فلوس ونعرس! سكر فمك تو نشكي بيك لبوك! إنت ماعليك كان تقرا وتخدم وتاخو راجل. باهي ياما. هاني نقرا و تو نخدم و الرجل مهوش هارب. يرحم ربي. شنية؟ يرحم ربي؟ يامي راني نحب نعمل و نعمل و نعمل. بنتي، أعمل إلي تحب مع راجلك... كان خالاك. هههه. كان خلاني. لا نعرف ماهوش بش يخليني. على خاطر بش تختاروهولي كيفكم. فارغ و ميامنش بية و بأحلامي و بطموحي. العمر يجري بيا و أنا من حبس لحبس. من حبس دارنا لحبس الراجل لحبس الصغار. العمر واحد و مانيش حاسة روحي قاعدة نعيش فيه. العمر واحد و قاعد يجري بيا. فر فر. البارح بركة كنت 15. توا 23. 1999. 2007. 2012. 2019. 2030.... العمر هارب وخويا يعمل إلي يحب عليه و أنا ماعملت شي ميلي نحب عليه. يعمل إلي يحب على خاطر تولد ذكر و أنا أنثى. يعمل إلي يحب عليه على خاطر يشفو فينا مش كيفكيف. زوز صغارهم أما أها. ماناش كيفكيف. على خاطر يشوفني عورة و مفيبالهمش انهم في الحقيقة جابو ثورة.   

Tuesday, August 6, 2013

Autopsy Of Chaambi Murdered Soldiers Revised

The brutal murder of the eight commandos at the Chaambi Mount remains a mystery till this day. The autopsy proceeded by doctor Chedli Mafkoudi left some politicians, analysts and concerned citizens with tons of unanswered questions since they found it incompatible with any logical scenario.

A few hours following the bloody clash between anonymous terrorists and eight commandos of the Tunisian Army, Mr. Mafkoudi declared on the waves of ShemsFM that all of the eight dead soldiers were exposed to "very heavy shower of gunshots". He added that five of the eight corpses were slaughtered and stabbed with a sharp object after being shot. Official statements were later made by the army to the national television claiming that our soldiers did not even have the chance to fire their guns at their murderers.

The official version of the bloody incident goes as follows: The eight commandos were ambuscaded as they were on their way to secure the television broadcasting station which is located on the top of the Chaambi Mount. They were shot dead before they even had the chance to reach for their guns and fire back. The terrorists took off the soldiers' uniforms so that they would use them for similar future ambushes. This explains why the soldiers' corpses were "semi-naked" when they arrived to the hospital. Then, the murderers started  distorting the dead soldiers using sharp objects and slaughtered five of them in an attempt to morally and emotionally shake the rest of the Tunisian soldiers. When they were done, they took away all of their belongings: guns, uniforms, food, and different other equipment. The ambush was well organized since the terrorists planted a land mine on the way the soldiers took so that they would not be surprised by another petrol while they are busy killing and molesting the eight soldiers. Hearing the mine exploding was their cue to leave. This explains why the eight soldiers did not come across the mine and the petrol composed of three other soldiers, who went to check on their colleagues, did.

The plot of the crime is full of illogical happenings. First off, why would the terrorists take the soldiers' uniforms while the latter are loaded with the holes of the gunshots? Ruined uniforms would not benefit them in any sort of a way. On the contrary, wearing them while they are undercover during future operations will definitely cause suspicion, and thus, failure. Secondly, why slaughter only five of the soldiers and not all of the eight of them?

These couple of questions lead us to a whole different scenario. The terrorists ambushed the commandos in a way they could not reach for their guns. The former were probably wearing army uniforms to buy time and get as close to the commandos as to pointing their guns on their heads without having to shoot them. The terrorists made the soldiers take off their uniforms. They started slaughtering them one by one. They heard the mine they have already planted exploding. They figured out that they will not have enough time to finish slaughtering the rest of the soldiers. Therefore, they started shooting them randomly, both dead and alive. They took the uniforms, guns and food, and they took off leaving almost no trail behind them.

According to this analysis, this scenario happens to have more convincing answers to the questions above. However, why would the autopsy contradict with the logical assessment of the situation? Why could not the autopsy provide satisfying answers that would bring closure to the case? What is sure is that the doctor in charge did not make mistakes during the autopsy. The government either failed to find the good answers or they refuse to give them to the public for ulterior purposes.

Published on: http://www.moroccoworldnews.com/2013/08/100317/tunisia-autopsy-of-chaambi-murdered-soldiers-revised/